Мета та завдання

Метою журналу є ознайомлення широкої аудиторії із сучасними тенденціями розвитку медичних наук та сучасних проблем вищої медичної освіти. 

Завданнями журналу «Health & Education» є:

- створення простору якісної публічної комунікації вчених і якісного донесення результатів їх діяльності до вітчизняної та світової наукових спільнот;

- публікація досліджень у галузі теоретичної та практичної медицини, діагностики та профілактики сучасних захворювань, загальної і клі­нічної фармакології та фар­мації, фізичної терапії, ерготерапії, реабілітації, професійної медичної освіти.