Редакційна колегія

Головний редактор:

Штрімайтіс Оксана Вікторівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, проректор з наукової роботи, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1305-2251
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57776880500
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/32158612

 

Члени редакційної колегії:

Бенедикт Володимир Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії факультету післядипломної освіти, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7650-1771
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004705213
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/19428914

Демянчук Михайло Ростиславович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8729-5144
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/6922416  
https://www.webofscience.com/wos/author/record/34772387
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57484282000

Захарко Наталія Володимирівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1925-8485
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57283403800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57827697300

Калаур Світлана Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності; керівник Центру післядипломної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8099-9392
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210283938
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/447219
https://www.webofscience.com/wos/author/record/15778149

Коробко Лариса Ростиславівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, декан медико-фармацевтичного факультету, професор  кафедри медико-профілактичних дисциплін та лабораторної діагностики, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4104-3253
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/10545476

Кульбашна Ярослава Аркадіївна, доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2571-091X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57288002100

Кухтенко Олександр Сергійович, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технологій фармацевтичних препаратів, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів, Національний фармацевтичний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4908-6717
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219315327
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/HKP-0468-2023

Лебедь Сергій Олександрович, кандидат фармацевтичних наук, начальник, Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4368-2123
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217045170

Лукащук Микола Миколайович, кандидат педагогічних наук, викладач з предметів хімія і біологія, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9177-7808
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57283621400
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/G-2791-2019

Майструк Микола Іванович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, Хмельницький національний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0579-479X
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202200115
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3364726

Мялюк Оксана Петрівна, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри фундаментальних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5090-6607
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/51525236

Нагорна Ольга Борисівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, Національний університет водного господарства та природокористування, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6243-4862
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208900053
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/11916756

Примачок Людмила Леонтіївна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6591-5223
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210883100
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3830308
https://www.webofscience.com/wos/author/record/26674530

Романишина Оксана Ярославівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2887-5023
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208512814
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1363045
https://www.webofscience.com/wos/author/record/2443033

Северіна Ганна Іванівна, доктор фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичної хімії, Національний фармацевтичний університет, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2894-9384
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57208480975
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAH-8021-2020

Яцек Смерека (Jacek Smereka), MD, PhD, докторант, стоматолог-хірург, професор, Вроцлавський медичний університет, Польща
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1427-4796
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15045821700

Ткачук Оксана Миколаївна, доктор філософії (фармація), завідувач кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1907-3408
Scopus Author ID: 58568244100

Фоміна Людмила Василівна, доктор медичних наук, професор, начальник навчального відділу, професор кафедри анатомії людини, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1695-3442
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216804426
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/828912

Харченко Євген Миколайович, доктор медичних наук, професор психіатрії, професор кафедри фізичної реабілітації і ерготерапії, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-4340-8503
Scopus Author ID: 57216872875
Researcher ID: AAU-7523-2020

Чорноус Віра Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін, КЗВО «Рівненська медична академія», Україна
ORCID: https://оrcid.org/0000-0003-3756-1269

Шквир Оксана Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Україна
ORCID: https://оrcid.org/0000-0003-0683-6557
Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/3259176