Назва журналу: Health & Education.

Засновник: Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради.

Рік заснування: 2023.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1186 від 11.04.2024 року

ISSN (print) 2786-7919

ISSN (online) 2786-7927 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка; 22 Охорона здоров’я.

Фахова реєстрація (категорія «Б») за спеціальностями 011 – Освітні, педагогічні науки, 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями): Наказ МОН України № 768 від 20.06.2023 р. (Додаток 3); за спеціальностями 222 – Медицина, 226 – Фармація, промислова фармація, 227 – Терапія та реабілітація: Наказ МОН № 1309 від 25.10.2023 р. (Додаток 4).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мови публікацій: українська, англійська, польська, німецька, французька, румунська.

В журналі "Health & Education" публікуються результати оригінальних досліджень у пріоритетних напрямах розвитку медичних наук: новітні розробки в галузі теоретичної та практичної медицини, діагностики та профілактики сучасних захворювань, загальної і клі­нічної фармакології та фар­мації, фізичної терапії, ерготерапії, реабілітації. У журналі також публікуються аналітичні огляди з сучасних проблем вищої медичної освіти, сучасні підходи до навчання майбутніх медичних працівників.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), індексується в Google Scholar.

Поточний номер

№ 1 (2024): Health & Education

Health & Education. 2024. № 1. 234 с. 
Засновники: Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради
Ухвалено до друку: 9 травня 2024 р.

Опубліковано: 2024-05-23

МЕДИЦИНА

ФАРМАЦІЯ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА

Переглянути всі випуски