АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.44

Ключові слова:

творчість, творче мислення, іншомовна комунікативна діяльність, фармацевтична освіта, майбутній медичний працівник

Анотація

У статті розглядаються питання розвитку творчого мислення майбутнього фармацевта у сучасних освітніх умовах. Висвітлено поняття особистості як суб’єкта перетворення суспільства, природи і самої себе та творчості як специфічної форми діяльності людини; досліджено риси, притаманні творчій особистості, а також умови і чинники, що забезпечують її формування і розвиток у процесі навчання. Розкрито теоретичні та практичні аспекти формування творчого мислення майбутніх фармацевтів. На основі аналізу наукових праць розглянуто сутність поняття «творчість», яке визначається як сукупність здібностей, знань, умінь, навичок, ставлень, цінностей та комунікативного досвіду особистості, необхідних для розуміння чужих та продукування власних програм мовленнєвої поведінки, цілей, сфер, ситуацій спілкування. Установлено, що творче мислення є одним зі складників професійної культури фахівця медичного профілю. У процесі проведення наукового дослідження з’ясовано, що під час вибору навчальної технології для вивчення дисципліни «Іноземна мова» здобувачами вищої фармацевтичної освіти необхідно забезпечити її відповідність організаційним, змістовим, соціально-психологічним та гуманістичним умовам. Підкреслено, що на особливу увагу заслуговує вирішення соціально-психологічних проблем, а саме: розвиток особистості в груповій навчальній взаємодії, дослідження впливу освітніх процесів на успішність навчання, формування іншомовних комунікативних навичок, що передбачає організацію педагогічної суб’єкт-суб’єктної взаємодії з високим ступенем інтенсивності іншомовного спілкування; орієнтація на міжособистісне спілкування і вплив на психологічну і соціальну структуру особистості майбутнього фармацевта; орієнтація на креативний характер навчальної діяльності, розвиток критичного мислення майбутніх спеціалістів вищої фармацевтичної освіти; наявність мотиваційної готовності до професійної взаємодії; розвиток особистісної рефлексії та самоконтролю; орієнтація видів навчальної діяльності на реальні ситуації та зв’язок із сучасними подіями; створення умов для комунікативного середовища, що у цілому позитивно впливає на результати творчої підготовки та значно підвищує рівень іншомовної комунікативної компетенції майбутніх працівників фармацевтичної галузі. Визначено, що навчальна, граматична, практична методика, комунікативно-розвивальні технології підвищують ефективність вивчення іноземної мови; особистісно-орієнтоване навчання іноземних мов забезпечує необхідні умови для активізації пізнавальної й мовленнєвої діяльності майбутнього фахівця вищої фармацевтичної освіти, що дає можливість усвідомити новий мовний матеріал і практику для формування необхідної іншомовної комунікації.

Посилання

Вітвицька С.С. Розвиток творчого мислення майбутніх магістрів освіти як умова їх творчої самореалізації. Андрагогічний вісник. 2014. Вип. 5. С. 88–96.

Волошина О.В. Використання методу мозкового штурму у викладанні іноземної мови. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 38. C. 28–33.

Дудкевич Т.В. Психологія творчості : навчальний посібник / упоряд. Т.В. Дуткевич. Кам'янець Подільський : Медобори, 2003. 134 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / за ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. Житомир : Рута, 2006. 320 с.

Карпенко Н.А. Психологія творчості. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 156 с.

Рибалка В.Р. Психологія розвитку творчої особистості : навчальний посібник. Київ : І3МН, 1996. 236 с.

Fragoulis, I. Project-Based Learning in the Teaching of English as a Foreign Language in Greec. Primary Schools: From Theory to Practice. English Language Teaching. 2009. Vol. 2(3). P. 113–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА