ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ В КЛІНІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ, ІНДУКОВАНИХ ПІДВИЩЕНОЮ ТРИВОЖНІСТЮ, У ПАЦІЄНТІВ ІЗ МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.23

Ключові слова:

метаболічний синдром, вегетативні розлади, тривожні розлади, фізична реабілітація

Анотація

Метою нашого дослідження було вивчення впливу комплексної фізичної реабілітації на стан вегетативної регуляції на початкових фазах метаболічного синдрому в умовах хронічного стресу із застосуванням мультидисциплінарного підходу. Адже, за даними сучасних наукових джерел, ефективними засадами терапії метаболічного синдрому є мультипрофесіональна реабілітація. До того ж установлено пропорційний зв’язок надлишкової ваги та нейропсихічних розладів, у тому числі тривожних та депресивних, і необхідності терапевтичного втручання в період початкового зростання індексу маси тіла, коли відбуваються дизліпідемічні процеси, виникає енергодефіцит, відбуваються порушення вегетативної регуляції. Методом оцінки варіабельності ритму серця та оцінки емоційної сфери за шкалою тривоги Бека були визначені особливості гомеостазу та рівень тривожності. Пацієнти були поділені на дві групи: основна група (10 осіб, із яких 3 чоловіки та 7 жінок у віці 47–60 років), що протягом пів року отримували комплекс медикаментозної терпаії реабілітаційних заходів із залученням фізіотерапевтичних та ерготерапевтичних утручань; контрольна група (10 осіб, з яких 4 чоловіки та 6 жінок того ж віку), які отримували призначену медикаментозну базисну терапію (вазоактивні, антигіпертензивні, сахарознижуючі засоби, статини) та дотримувалися рекомендацій оптимізації способу життя і харчування. Проведені дослідження виявили особливості гомеостазу у вигляді схильності до симпатикотонії і низького показника процесів адаптації, коли індекс напруження ІН у стані спокою 125,1 одиниць за норми 65,0 одиниць. Це відображало зниження автономної регуляції серцевого ритму та зростання впливу центральних механізмів. Було виявлено підвищення тривоги (29,5 бали) середнього рівня у 68%, високого рівня (57,3 бали) – у 32%. З урахуванням індивідуальних даних оцінювання за міжнародною класифікацією функціонування (МКФ) та поставлених за SMART-форматом цілей було розроблено комплекс реабілітаційних заходів. У результаті курсу комплексної терапії у пацієнтів основної групи було отримано зниження показника тривоги на 9,1±0,2 бали та менш значне зниження – на 5,0±0,1 бали у контрольній групі. Стала оптимальною напруженість компенсаторних механізмів за даними параметру індексу напруження (ІН), який наблизився до норми: 60,7 ± 2,0 одиниці у пацієнтів основної групи та мав незначну динаміку в контрольній групі: 75,0 ± 2,4 одиниці. Динаміка зниження показників індексу маси тіла (ІМТ) переважно в основній групі – на 8,5 ± 0,3 кг/м² (12%) порівняно з другою групою – на 4,1±0,4 кг/м² (5%). Нами доведено, що застосування комплексного підходу в менеджменті вегетативних розладів, пов’язаних із підвищеною тривожністю у пацієнтів із метаболічним синдромом пацієнтів, сприяє зниженню напруженості компенсаторних механізмів вегетативної регуляції. А пацієнт-центрична спрямованість забезпечує досягнення оптимізації способу життя та поліпшення показників обміну речовин і психоемоційного стану у пацієнтів із метаболічним синдромом.

Посилання

Bannerjee S. Study on Yoga intervention along with diet on hypothyroidism assoсiаted with obesity among sedentary working women in West Bengai. International Journal of Yoga and Alied Sciences. 2019. № 8(1). Р. 18–23.

Stahel P., Nahmias A., Shawn K Sud at al. Evaluation of the genetic association between adult obesity and neuropsychiatric disease. Diabetes. 2019. № 10. 2235–2246. DOI: https:// doi: 10.2337/db18-1254.

Shuang Ji, 1, Yujiao Chen, 1, Yuying Zhou, Yiting Cao, Xiao Li at al. Association between anxiety and metabolic syndrome: An updated systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychiatry. 2023. № 14. Р. 01–09. DOI: https://doi: 10.3389/fpsyt.2023.1118836.

Yang Ang M., Takeuchi F., Kato N. Deciphering the genetic landscape of obesity: a data-driven approach to identifying plausible causal genes and therapeutic targets. Journal of Human Genetics. 2023. № 68(8). Р. 823–833.

Кондратенко А.П. Когнітивні та емоційні розлади хворих на цукровий діабет ІI типу. Експериментальна клінічна медицина. 2021. № 4(89). Р. 49–52. DOI: https://doi.org/lO.35339/ekm.2020.89.04.07.

Міщенко В.М., Здесенко І.В., Дмитрієва О.В., Міщенко В.К. Роль психоемоційних розладів у реабілітації постінсультних хворих. Український вісник психоневрології. 2021. № 3. C. 12–17. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-2.

Орленко В.Л., Іваськіва К.Ю., Добровинська О.В., Тронько К.М., Болгарська С.В., Прохорова Г.О. Удосконалені методи лікування хворих на ожиріння на основі вивчення деяких патогенетичних чинників цього захворювання. Ендокринологія. 2023. Т. 28. № 2. Р. 136–150. DOI: https:// doi.org/10.31793/1680-1466.2023.28-2.136.

Хаустова О.О. Тривожні розлади в умовах перманентного стресу. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. 2023. № 3(66). С. 21–22.

Янушпольська О.О., Калмикова Ю.С., Калмиков С.А. Аналіз сучасних засобів фізичної терапії при аліментарно-конституціональному ожирінні. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5(2). С. 11–17. DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2020-5(2).02.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ