СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ: ДІАГНОСТИКА ТА КОРЕКЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.28

Ключові слова:

девіантна поведінка, студенти, особистість, діагностика, корекція, суспільні норми, самоконтроль, саморегуляція, соціальні навички, емоції, рефлексія, соціальне середовище, комунікація, конфлікт

Анотація

У статті проводиться ретельний аналіз різних аспектів девіантної поведінки серед студентів, спрямований на вивчення соціально-психологічних чинників, які визначають виникнення цього явища. Дослідження ставить за мету виявлення, аналіз та розуміння чинників, які впливають на розвиток девіації серед студентської аудиторії. Неабиякою частиною статті є розгляд ефективних методів корекції девіантної поведінки, що базуються на вивченні психологічних та соціальних механізмів взаємодії. Висвітлюється можливість упровадження програм для підтримки студентів у подоланні труднощів та формуванні позитивних життєвих стратегій. Ця стаття спрямована на поглиблене вивчення девіантної поведінки серед студентів, а також на розроблення конкретних рекомендацій для педагогів, психологів та інших фахівців, що працюють у сфері освіти та соціальної підтримки. У роботі автор детально досліджує різні методи діагностики девіантної поведінки серед студентів, намагаючись з'ясувати причини та визначити рівень цієї девіації. Використовуючи п'ять різних методик, автор прагне забезпечити комплексний та глибокий аналіз феномену девіантності, звертаючи увагу на різні аспекти, що впливають на формування такої поведінки серед студентської громади. Особливу увагу автор приділяє ефективності розробленої та впровадженої корекційної психологічної програми. Ця програма побудована на основі результатів діагностики та враховує індивідуальні особливості учасників дослідження. Метою програми є активна корекція та зниження рівня девіантності серед студентів за допомогою цілеспрямованих психологічних утручань. Автор відзначає необхідність інтеграції результатів діагностики в практичну діяльність, особливо під час розроблення та імплементації корекційних програм. Детальний аналіз причин та визначення рівня девіантності студентів є ключовим етапом для розуміння, адаптації та ефективного впровадження корекційних стратегій. Додатково автор висвітлює важливість поєднання теоретичних аспектів дослідження з практичним застосуванням, що дає змогу створити більш повне та придатне для реалізації рішення у сфері виховання та психологічної підтримки студентів. Отримані результати не лише слугують підґрунтям для практичної діяльності в освітньому середовищі, а й стають важливим ресурсом для подальших наукових досліджень у галузі психології вищої освіти. Ця стаття виступає важливим вказівником для науковців та практиків, що займаються психосоціальною підтримкою студентів, а також є основою для подальших розробок у цій галузі.

Посилання

Алексєєва О.В. Шкільна дезадаптація й девіантна поведінка підлітків: причинно-наслідкові зв’язки. Наука і правоохорона. Київ, 2017. С. 250–257.

Архулік В. Девіантна поведінка підлітків: демократичні свободи чи соціальні дефекти. Нова педагогічна думка. Рівне, 2016. С. 58–62.

Борисенко Л.Г. Корекційна робота з дітьми з девіантною поведінкою. Київ : Алерта, 2015. 320 с.

Василюк Т.В. Профілактика девіантної поведінки в контексті сучасних наукових досліджень. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. Київ, 2019. С. 179–186.

Герасимів Т.З. Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження. Форум права. Київ, 2015. С. 49–55.

Грицишин О.В. Діагностика та корекція девіантної поведінки підлітків у шкільному середовищі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2019. Вип. 2(33). С. 23–26.

Гуртовенко Н.В. Корекція ціннісно-смислових орієнтацій підлітків, схильних до девіантної поведінки, засобами тренінгової роботи. Габітус. Київ, 2020. С. 69–70.

Замашкіна О. Девіантна поведінка підлітків: узагальнення, класифікація видів поведінкових відхилень. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 2019. С. 75–81.

Леонгард К. Акцентуації характеру: підручник для студентів медичних вузів. Київ : Медицина, 2015. 256 с.

Леонгард К. Акцентуації характеру у психіатрії та наркології. Київ : Медицина, 2015. 184 с.

Пасічник В.О. Діагностика та корекція девіантної поведінки учнів початкової школи [Diagnosis and correction of deviant behavior of primary school students]. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції з проблем психології та педагогіки. Київ, 2020. С. 157–161.

Стельмах З.С. Соціально-психологічні чинники девіантної поведінки у старшому підлітковому віці. Методологічні, теоретичні та практичні проблеми. Київ, 2021. 299 c.

Сухомлинська І.В. Дослідження рівня агресивності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за методикою «Орел – 98». Педагогічні науки. 2011. № 1(60). С. 104–109.

Терещенко Л.А. Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми психології. 2013. № 10. С. 675–683.

Холіна Л.В. Діагностика та корекція девіантної поведінки школярів: психолого-педагогічні аспекти. Київ : Ліра, 2021. 216 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА