ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В КУРСИ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.29

Ключові слова:

змішане навчання, комп'ютерні науки, фахова компетентність, педагогічні виклики, електронне навчання, інтеграція технологій

Анотація

У сучасних умовах освітнього процесу, особливо у сфері комп'ютерних наук, змішане навчання виявляється ефективним інструментом для розвитку фахової компетентності студентів. Цей підхід поєднує традиційне навчання з дистанційними елементами, забезпечуючи більшу гнучкість та доступність освіти. У статті проводиться аналіз впливу втілення змішаного формату навчання на курсах комп'ютерних наук на формування професійних компетенцій студентів. Розглядаються теоретичні аспекти та ключові переваги змішаного формату освіти, його можливі складнощі та недоліки. Окрема увага приділяється аналізу того, як змішаний формат навчання може забезпечити глибше засвоєння теоретичних матеріалів, удосконалення практичних умінь та зростання мотивації учнів. Метою дослідження є аналіз впливу змішаного навчання на розвиток фахової компетентності студентів курсів комп'ютерних наук. Завданням є вивчення теоретичних підходів до змішаного навчання, оцінка його ефективності, а також аналіз способів інтеграції змішаного навчання в освітній процес. Методологія дослідження охоплює аналіз, систематизацію та узагальнення наукової літератури. Це дає змогу отримати комплексне розуміння переваг та викликів, асоційованих із цим підходом до навчання. Висновки дослідження підкреслюють, що змішане навчання сприяє підвищенню мотивації студентів, дає змогу краще адаптувати навчальний матеріал до індивідуальних потреб учнів та розвиває їхні дослідницькі та аналітичні здібності. Однак успішна інтеграція змішаного навчання вимагає від викладачів готовності до постійного самовдосконалення та освоєння нових технологічних інструментів. Важливим є забезпечення доступу до необхідних ресурсів та технічної підтримки для всіх учасників освітнього процесу. Акцент робиться на важливості підтримки міжособистісної взаємодії та колаборації в онлайн- та офлайн-форматах, що є ключем до успішної адаптації студентів та підвищення їх активності та залученості. У підсумку змішане навчання відкриває нові можливості для підвищення якості освіти в галузі комп'ютерних наук та підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати в динамічному інформаційному середовищі.

Посилання

Барна О. В. Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2016. Вип. 2. С. 24–37.

Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 54. Вип. 4. С. 1–18.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Професійна освіта у вимірах інформаційного суспільства. Освіта для миру : збірник наукових праць : у 2-х т. Київ : Вид-во Юрка Любченка, 2019. Т. 2. С. 211–221.

Кадемія М.Ю., Опушко Н.Р. Від цифровізації економіки до дигіталізації навчання. Педагогічна преса. Трудова підготовка в сучасній школі. 2020. С. 8–12.

Кривонос О.М., Коротун О.В. Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка. Серія «Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти». 2015. Вип. 8(ІІ). С. 19–23.

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, : Наказ № 1115 від 08.09.2020.

Собченко Т.М. Змішане навчання: поняття та завдання. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. Вип. 75. С. 73–76.11. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / В.М. Кухаренко та ін. Харків, 2016. 284 с.

Ткачук Г. Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Наукові записки. Серія «Педагогіка». 2018. № 3. С. 28–36.

Ткачук Г.В. Змішане навчання та особливості використання ротаційної моделі у навчальному процесі. Інформаційні технології в освіті. 2017. № 4(33). C. 143–156.

Bailey J., Schneider C., Ark T.V. Navigating the Digital Shift: Implementation Strategies for Blended and Online Learning. Digital Learning Now! Smart Series, 2013. 270 p. URL: https://www.gettingsmart.com/wp-content/uploads/2013/10/DLN-ebook-navigating-PDF.pdf.

Clifford Maxwell What Blended Learning Is – and Isn’t. URL: https://www.blendedlearning.org/whatblendedlearning-is-and-isnt/.

Reimaging Teaching in a Blended Classroom. Working paper. TNTP: Reimagine Teaching. 2014. 18 p. URL: http://www.k12accountability.org/-resources/Blended-and-Adaptive-Learning/TNTP_Blended_Learning_Working-Paper_2014-2.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА