УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ, ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.2

Ключові слова:

гострий панкреатит, ускладнення, прогнозування перебігу, діагностика, лікування

Анотація

Особливістю гострого панкреатиту є високий ризик розвитку ускладнень, летальність за яких сягає 15%, а у разі тяжкого перебігу варіює в межах 40–70%. Водночас своєчасне встановлення тяжкості захворювання, виявлення ризиків та рання діагностика ускладнень значно поліпшують результати лікування. Метою дослідження було покращення результатів лікування хворих на гострий панкреатит шляхом розробки патогенетично обґрунтованих методів прогнозування перебігу, ранньої діагностики ускладнень захворювання та вдосконалення їх лікування. Дослідження базувалось на результатах обстеження 280 хворих на гострий панкреатит, які були розділені на дві групи: група порівняння – пацієнти, у яких використовувались традиційні методи обстеження та лікування (n=139), та основна група – пацієнти, у яких застосовувалась удосконалена хірургічна тактика (n=141). Для оцінки ефективності хірургічної тактики в досліджуваних групах був проведений порівняльний аналіз застосованих методик, частоти розвитку післяопераційних ускладнень, летальності, тривалості госпіталізації. Застосування удосконаленої технології ентерального зондового харчування у хворих з тяжким перебігом гострого панкреатиту достовірно покращує біохімічні показники сироватки крові та зменшує частоту виникнення непереносимості нутритивної підтримки в перші 7 діб лікування на 19,7% (χ2=10,1, 95% ДІ 7,62-31,25, p=0,001). Впровадження запропонованого етапного підходу в лікуванні внутрішньочеревної гіпертензії дає можливість отримати вірогідне зниження рівня внутрішньочеревного тиску вже через 48 год після початку лікування (16,4±3,1 та 14,9±3,1 мм рт.ст., р<0,05 відповідно) та покращити резуль- тати лікування шляхом зменшення частоти розвитку інфікованих локальних ускладнень на 27,3% (χ2=8,12, 95% ДІ 8,61-43,46, p=0,004). Удосконалення методик ендоскопічного лікування хворих на гострий біліарний панкреатит дає можливість вірогідно знизити частоту розвитку післяопераційних ускладнень у такої категорії хворих на 19% (χ2=6,47, 95% ДІ 4,24-34,71, p=0,01) та отримати тенденцію до зниження летальності на 2,7% (χ2=1,05, 95% ДІ -6,53-13,82, p=0,3). Застосування запропонованих технологій діагностики та лікування вірогідно знижує тривалість госпіталізації хворих на 11,1 доби (р=0,0002), частоту розвитку екстра-абдомінальних ускладнень – на 16,9% (p=0,008), загрозливих життю післяопераційних ускладнень (V ступінь за класифікацією Клав’єн-Діндо) – на 13,9% (р=0,01), загальної летальності – на 8% (p=0,01), післяопераційної летальності – на 13,9% (p=0,01).

Посилання

Коваль В.Ю., Архій Е.Й. Структура захворювань підшлункової залози в гастроентерологічній патології на Закарпатті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2022. № 2(58). С. 115‒118. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.58.115-118.

Алгоритм лікування пацієнтів з гострим некротичним панкреатитом в умовах спеціалізованого відділення багатопрофільної лікарні / Сусак Я.М., Ткаченко О.А., Згржебловська Л.В., Березенко І.М., Дирда О.О. Лучевая диагностика, лучевая терапия. 2018. № 3. С. 60‒68. URL: https://www.rdrt.com.ua/index.php/journal/article/view/99.

Ключові аспекти сучасних хірургічних підходів у лікуванні гострого некротичного панкреатиту / Дронов О.І., Ковальська І.О., Горлач А.І., Задорожня К.О. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2018. № 1(57). С. 16‒21. DOI: https://doi.org/10.24144/2415-8127.2018.57.54-57.

Serum C-reactive protein, procalcitonin, and lactate dehydrogenase for the diagnosis of pancreatic necrosis / Komolafe O., Pereira S.P., Davidson B.R., Gurusamy K.S. The Cochrane database of systematic reviews. 2017. № 4(4). CD012645. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD012645.

Comparison of Interleukin-6, C-Reactive Protein, Procalcitonin, and the Computed Tomography Severity Index for Early Prediction of Severity of Acute Pancreatitis / Cho I.R., Do M.Y., Han S.Y., Jang S.I., Cho, J.H. Gut and liver. 2023. № 17(4). Р. 629–637. DOI: https://doi.org/10.5009/gnl220356.

Development and validation of a risk prediction score for the severity of acute hypertriglyceridemic pancreatitis in Chinese patients / Liu Z.Y., Tian L., Sun X.Y., Liu Z.S., Hao L.J., Shen W.W., Gao Y.Q., Zhai H.H. World journal of gastroenterology. 2023. № 28(33). Р. 4846–4860. DOI: https://doi.org/10.3748/wjg.v28.i33.4846.

Гострий панкреатит. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / під ред. М.П. Комаров та ін. Київ : «Державний експертний центр МОЗ України», 2016. 53 с.

Колосович І.В., Бистрицька M.А., Ганоль І.В. Математична модель прогнозування тяжкості перебігу гострого панкреатиту. Журнал «Медична наука України» (НМУ). 2023. № 19(2). С. 29‒40. DOI: https://doi.org/10.32345/2664-4738.2.2023.05.

Kolosovych I.V., Hanol I.V., Cherepenko, I.V. The role of the bacterial factor in the development of acute pancreatitis and its purulent-septic complications. Scientific Bulletin of the Uzhhorod University. Series «Medicine». 2023. № 1(67). С. 16–21. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8127.2023.67.3.

Kolosovych I.V., Hanol I.V. Hemocoagulation factors of hemorrhagic complications in acute pancreatitis. Fiziologichnyi Zhurnal. 2022. № 68(1). Р. 56–61. DOI: https://doi.org/10.15407/fz68.01.056.

Uzun H., Kolosovych I.V., Hanol I.V. Improvement of enteral nutrition technologies in patients with a severe course of acute pancreatitis. Ukrainian Scientific Medical Youth Journal. 2023. № 136(1). Р. 60–67. DOI: https://doi.org/10.32345/USMYJ.1(136).2023.60-67.

Колосович І.В., Ганоль І.В., Черепенко І.В. Особливості корекції внутрішньочеревної гіпертензії у пацієнтів з тяжким перебігом гострого панкреатиту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина». 2022. № 2(66). С. 17–21. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8127.2022.66.3.

Pleural effusion volume in patients with acute pancreatitis: a retrospective study from three acute pancreatitis centers / Yan G., Li H., Bhetuwal A., McClure M.A., Li Y., Yang G., Li Y., Zhao L., Fan X. Annals of medicine. 2021. № 53(1). Р. 2003–2018. DOI: https://doi.org/10.1080/07853890.2021.1998594.

Clinical characteristics and risk factors of organ failure and death in necrotizing pancreatitis / Yu L., Xie F., Luo L., Lei Y., Huang X., Yang X., Zhu Y., He C., Li N., He W., Zhu Y., Lu N., Yu B. BMC gastroenterology. 2023. № 23(1). Р. 19. DOI: https://doi.org/10.1186/s12876-023-02651-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

МЕДИЦИНА