ПОШУК АСОЦІАЦІЙ МІЖ ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ТА ЯКІСТЮ СНУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ДРУГОГО ТИПУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.7

Ключові слова:

цукровий діабет другого типу, мобільний зв’язок, вік, сонливість, індекс маси тіла

Анотація

Люди стають залежними від мобільного телефону, тому що отримують багато можливостей, використовуючи його. Мобільні телефони мають багато переваг, але є й недоліки. Можливу небезпеку для здоров'я мобільного телефону можна розділити на дві групи: термічний ефект і нетепловий вплив. Деякі форми хвиль можна використовувати для відновлення здоров’я при деяких психічних захворюваннях, таких як депресія, безсоння тощо. Це показує, що хвилі можуть впливати на нервову систему людей. Метою нашої роботи було дослідити та проаналізувати взаємозв’язок між використанням мобільного телефону та якістю сну у хворих на цукровий діабет другого типу. Для ретроспективного аналізу медичної документації було включено 71 хворий на цукровий діабет другого типу, розраховано ІМТ даних пацієнтів. Наступним етапом нашого дослідження було телефонне опитування з метою оцінки якості поведінки використання мобільного телефону. Рівень денної сонливості оцінювали за даними опитувальника Епворта. Аналіз даних показав, що у пацієнтів із ЦД2 систолічний артеріальний тиск і ІМТ не залежали від віку хворих. При цьому встановлено переважання чоловіків, хворих на ЦД2, як зрілого, так і похилого віку. Під час співставлення досліджуваних показників, хворих на ЦД2 різного віку, залежно від тривалості користування мобільним телефоном установлено вірогідно вищий рівень систолічного АТ, віку та ІМТ у пацієнтів зрілого віку з тривалістю користування мобільним телефоном понад вісім років стосовно даних хворих, які користуються телефоном 5–8 років. Водночас вік хворих і САТ серед групи похилого віку був вірогідно вищий у пацієнтів із терміном користування понад вісім років стосовно тих, хто користується мобільним телефоном 5–8 років. У хворих на ЦД2 встановлено помірну (14,08%) та різко виражену (77,47%) денну сонливість. Нами встановлено вірогідно вищий відсоток хворих на ЦД2 зрілого і похилого віку, які користувалися телефоном понад вісім років, стосовно показників у групі з тривалістю користування телефоном 5–8 років, що у пацієнтів зрілого віку асоціювалося з вірогідно вищим рівнем систолічного АТ, віку та ІМТ.

Посилання

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic, And Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics Society. 1998. № 74 (4). Р. 494–505.Available from:http://niremf.ifac.cnr.it/docs/icnirp.pdf

Blank Martin, Goodman Reba. Electromagnetic fields stress living cells. Pathophysiology. 2009. № 16(2–3). Р. 71–78.

Bhargavi K., Balachandrudu K.E., Nageswar P. Mobile Phone Radiation Effects on Human Health. International Journal of Computational Engineering Research.| 2013. April. № 3(4). Р. 196–203.

Iftekhar Uddin A S.M., Jannatul Ferdous. Radiation exposure of cell phones & its impact on human health a case study in south Asia (Bangladesh) and some recommendations. Journal of theoretical and applied information technology. 2010. Р. 15–21. Available from: https://www.jatit.org/volumes/Vol19No1/3Vol19No1.pdf

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes – 2019 abridged for primary care providers. Clin. Diabetes. 2019. Jan. № 37(1). Р. 11–34. DOI: 10.2337/cd18-0105.

Johns M.N. A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth Sleepiness Scale. Sleep. 1992. № 101. Р. 898–902.

Буряковська О.О. Порушення сну, що супроводжуються денною сонливістю у пацієнтів із гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу. Медицина сьогодні і завтра. 2018. № 3(80). Р. 15–20.

Rangraz Jeddi F., Nabovati E., Hamidi R. et al Mobile phone usage in patients with type II diabetes and their intention to use it for self-management: a cross-sectional study in Iran. BMC Med Inform Decis Mak 2020. Feb. № 20(1). Р. 24. DOI: 10.1186/s12911-020-1038-y.

Boyle L., Grainger R., Hall R.M., Krebs J.D. Use of and beliefs about mobile phone apps for diabetes self-management: surveys of people in a hospital diabetes clinic and diabetes health professionals in New Zealand. JMIR MHealth UHealth. 2017. Jun. № 5(6). Р. e85. DOI: 10.2196/mhealth.7263.;5(6):e85.

Dobson K.G., Hall P. A pilot study examining patient attitudes and intentions to adopt assistive technologies into type 2 diabetes self-management. J Diabetes Sci Technol. 2015 Mar. № 9(2). Р. 309–315. DOI: 10.1177/1932296814560395.

Emodi-Perlman A., Hochhauser T., Winocur P., Friedman-Rubin P., Eli I. The effect of smartphones on daytime sleepiness, temporomandibular disorders, and bruxism among young adults. Quintessence Int. 2021. May. № 52(6). Р. 548–559. DOI: 10.3290/j.qi.b1244431. PMID: 33880912.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

МЕДИЦИНА