МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 224 «ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ» – ПРОФЕСІЙНА ГРА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.42

Ключові слова:

професійна гра, спеціальність 224 «Технології медичної діагностики та лікування», клінічна лабораторна діагностика, мотивація, студент

Анотація

Актуальність дослідження визначається необхідністю впровадження у практику викладача вищої школи нових методів подання та закріплення інформації у процесі навчання студентів клінічним дисциплінам, ураховуючи, що сучасний студент має освоювати великий обсяг інформації та вміти ним активно користуватися. У зв`язку із цим розкрито особливості застосування професійної гри як способу підвищення мотивації студентів-бакалаврів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» до вивчення клінічних дисциплін шляхом проведення емпіричного дослідження на прикладі викладання дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика». Професійна гра «Діагностика» проводилася у квітні 2022 р. і квітні 2023 р. у тих, хто навчається на III і IV курсах спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на об`єднаному практичному занятті. Для оцінки ефективності застосування професійної гри було виділено дві групи студентів. До першої – експериментальної групи було включено шість студентів (2022 р.) і сім студентів (2023 р.). Контрольна група складалася із шести осіб (2022 р.) і семи осіб (2023 р.), у яких заняття проходило за класичним планом. Наприкінці циклу студенти проходили тестування з пройденого матеріалу з 20 питань з отриманням оцінки за 120-бальною шкалою та тест «Відношення здобувачів до навчання». За результатами дослідження було доведено, що професійну гру, яка є активною формою навчання, необхідно ширше впроваджувати у навчальний процес студентів медичних вишів щодо вивчення клінічних дисциплін.

Посилання

Wu H., Li S., Zheng J., Guo J. Medical students' motivation and academic performance: the mediating roles of self-efficacy and learning engagement. Medical Education Online. 2020. № 25(1). Р. 1742964. DOI: 10.1080/10872981.2020.1742964.

Klassen R.M., Klassen R.M. Self-efficacy beliefs of medical students: a critical review. Perspectives on medical education. 2018. № 7. P. 76–82. URL: https://doi.org/10.1007/s40037-018-0411-3.

Exploring the situational motivation of medical students through clinical medicine level test: a cross-sectional study / Feng S., Meng X., Yan Y. еt all. Advances in physiology education. 2022. № 46(3). P. 416–425. URL: https://doi.org/10.1152/advan.00009.2022.

The importance of motivation in selecting undergraduate medical students for extracurricular research programmes / Ommering B.W.C., Van Blankenstein F.M., van Diepen M., еt al. PloS one. 2021. № 16(11). URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260193.

Involvement of medical students in a surgery congress: impact on learning motivation, decision-making for a career in surgery, and educational curriculum. Teilnahme von Medizinstudierenden an einem chirurgischen Kongress: Einfluss auf die Lernmotivation, / Alkatout I., Günther V., Brügge S. еt al. Teilnahme von Medizinstudierenden an einem chirurgischen Kongress: Einfluss auf die Lernmotivation. 2021. № 171(7–8). P. 182–193. URL: https://doi.org/10.1007/s10354-020-00802-w.

Teaching clinical reasoning and decision-making skills to nursing students: Design, development, and usability evaluation of a serious game / Johnsen H.M., Fossum M., Vivekananda-Schmidt P., еt al. International Journal of medical informatics 2. 2016. № 94. Р. 39–48. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.06.014.

Pinto-Powell R., Lahey T. Just a Game: the Dangers of Quantifying Medical Student Professionalism. Journal of general internal medicine. 2019. № 34(8). Р. 1641–1644. URL: https://doi.org/10.1007/s11606-019-05063-x.

Pimentel J., Cockcroft A., Andersson N. Impact of game jam learning about cultural safety in Colombian medical education: a randomised controlled trial. BMC medical education. 2021. № 21(1) P. 132. URL: https://doi.org/10.1186/s12909-021-02545-7.

Walking a mile in Grandma's shoes – medical students' evaluation of a very simple online aging game to enhance their understanding of older patients. / Geier A.K., Lippmann S., Rau A., еt al. BMC geriatrics. 2022. № 22(1). Р. 865. URL: https://doi.org/10.1186/s12877-022-03470-0.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА