КОМПРЕСІЙНІ ВИРАЗКИ (ПРОЛЕЖНІ, ДЕКУБІТАЛЬНІ ВИРАЗКИ): УСКЛАДНЕННЯ ТА СТРАТЕГІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ В УМОВАХ ПАЛІАТИВНОГО ВІДДІЛЕННЯ З ПОЗИЦІЙ КЛІНІЧНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.2

Ключові слова:

місцевий гнійно-некротичний процес, компресійні виразки (пролежні, декубітальні виразки), критерії класифікації, особливості профілактики, тактика комплексного лікування

Анотація

Пролежні (син. належки, декубітальні виразки) виникають унаслідок хронічного здавлення, ішемії м’яких тканин і нейротрофічних змін, недостатнього харчування та догляду, нетримання сечі та калу, порушення обміну речовин унаслідок основного захворювання; їх виникненню сприяють локальні розлади мікроциркуляції, метаболічні порушення. Сучасні наукові дослідження переважно спрямовані на розроблення стратегії та методів лікування вже сформованих пролежнів, які є місцевим гнійно-некротичним процесом. Немає чіткого консенсусу щодо критеріїв готовності компресійних виразок (що впливає на результат операції) до хірургічного лікування, що в кінцевому підсумку визначає тривалість стаціонарного лікування паліативного хворого. Метою роботи було оптимізувати у клініці паліативної допомоги стратегію комплексного хірургічного лікування пролежнів III–IV стадій та гнійних ускладнень. Проаналізовано та досліджено випадки компресійних виразок (пролежнів, декубітальних виразок), особливо III–IV стадій, у відділенні паліативної допомоги. Загальна вибірка ретро- та проспективного аналізу включала результати комплексного лікування 412 пацієнтів віком 40–93 років: 174 чоловіків та 238 жінок із пролежнями м’яких тканин. Пролежні I і II стадій лікували консервативно. За наявності гнійних ускладнень проведена комплексна хірургічна санація. Клінічні плани та лікування включали адекватну нутритивну підтримку, декомпресію області, санацію пролежнів антисептиками, хірургічне втручання (за необхідності), адекватний місцевий та системний контроль інфекції та корекцію фонових супутніх захворювань. На основі авторської клінічної класифікації та стратегії DOMINATE ми створили спрощену стратегію, патогенетично обґрунтовану та адаптовану для лікування пролежнів у відділенні паліативної допомоги з адекватною послідовністю надання допомоги та комплексної терапії. У разі неможливості одночасного видалення усіх некротичних утворень із погляду моніторингу загального стану пацієнта або утворення додаткового/повторного некрозу застосовували тактику комплексного лікування за стандартними клінічними протоколами, тактику повторних програмних санацій/ренекректомій та антибактеріальну терапію. Запропоновані нами клінічні критерії класифікації та адаптована клінічна стратегія NODITE прості та легкі у використанні. Суттєве зменшення больового синдрому, ознак гнійно-некротичного запалення, ефективна вторинна профілактика ускладнень становлять комплекс критеріїв ефективності та економічної доцільності, який, на нашу думку, визначає можливість упровадження у клінічну практику. За стратегією NODITE у половини пацієнтів основної групи ми виявили повне загоєння ускладнених пролежнів до 60 днів, тоді як у контрольній групі цей показник становив лише 35,7%. Показано, що адекватне локальне обмеження, санація проблемної зони та використання спеціальних протипролежневих матраців у відділеннях паліативної допомоги сприяють регресу патологічного процесу, появі грануляції та крайової епітелізації рани. Стратегія профілактики, догляду та лікування ускладнених пролежнів включає N (Nutrition) – адекватну нутритивну підтримку; O (Offloading) – розвантаження, декомпресію – зменшення зовнішнього тиску на ділянку пролежнів за допомогою спеціальних засобів догляду та ортопедичних пристроїв, що сприяє проліферативній фазі ранового процесу; D (Debridement) – розтин, видалення гною та некрозу з рани з точною прецизійною поетапною некр- та (за необхідності) секвестрнекректомією, дренуванням гнійної порожнини; I (інфекція) – найбільш доцільна комбінація загальної антибіотикотерапії та місцевого застосування антисептиків і антибіотиків; Т (tissue management) – створення відповідного середовища в рані, догляд та стимуляція крайової епітелізації; Е (навчання) – надання відповідного комплексного догляду, спостереження за динамікою пролежнево-раневого процесу та корекція місцевого венозного та/або лімфатичного стазу.

Посилання

Alderden J., JoAnne D., Whitney J.D., Shirley M., Taylor S.M., Zaratkiewicz S. Risk profile characteristics associated with outcomes of hospital-acquired pressure ulcers: a retrospective review. Critical Care Nurse. 2011. № 31(4). P. 30–43. https://doi.org/10.4037/ccn2011806.

Angel D.E., Lloyd P., Carville K., Santamaria N. The clinical efficacy of two semi-quantitative wound-swabbing techniques in identifying the causative organism (s) in infected cutaneous wounds. Int Wound J. 2011. № 8(2). P. 176–185. https://doi.org/.10.1111/j.1742-481X.2010.00765.x.

Bates-Jensen B.M., Guihan M., Garber S.L., Amy S., Chin A.S., Stephen P., Burns S.P. Characteristics of recurrent pressure ulcers in veterans with spinal cord injury. J. Spinal Cord Med. 2009. № 32(1). P. 34–42. https://doi.org/10.1080/10790268.2009.11760750.

Biglari B., Büchler A., Reitzel T., Swing T., Gerner H.J., Ferbert T. et al. A retrospective study on flap complications after pressure ulcer surgery in spinal cord-injured patients. Spinal Cord. 2014. № 52(1). P. 80–83. https://doi.org/10.1038/sc.2013.130.

Cao Y., Krause J.S., DiPiro N. Risk factors for mortality after spinal cord injury in the USA. Spinal Cord. 2013.№ 51(5). P. 413–821. https://doi.org/10.1038/sc.2013.2.

Cowan L.J., Stechmiller J. Prevalence of wet-to-dry dressings in wound care. Adv Skin Wound care. 2009. № 12(22). P. 567–573. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000363469.25740.74 .

DeJong, G., Hsieh C.-H.J., Brown P., Smout R.J., Horn S.D., Ballard P. et al. Factors associated with pressure ulcer risk in spinal cord injury rehabilitation. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2014. № 93(11). P. 971–986. https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000000117.

Díez-Manglano J. Úlceras por presión: otro evento adverso prevenible. Revista Clínica Española. 2021. № 217(4). P. 242–243. https://doi.org/10.12968/ jowc.2020.29.LatAm_sup_2.6.

Balcázar-Rueda E., León-López A.A. Educación continua del personal de enfermería, una estrategia de prevención de úlceras por presión intrahospitalarias. Medigraphic. 2018. № 26(3). P . 2 02–213. [cited 2023 Jun 16]; Available from: https://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2018/eim183g.pdf.

Cortés O.L., Herrera-Galindo M., Villar Ju.C., Rojas Yu.A., del Pilar Paipa M., Salazar L. Frequency of repositioning for preventing pressure ulcers in patients hospitalized in ICU: protocol of a cluster randomized controlled trial. Revista Medica Herediana. Pubmed. BMC Nurs. 2021. № 20(1). P. 121–124. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00616-0. [cited 2023 Feb 12]; Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8256643/.

Dressings and topical agents for treating pressure ulcers (Protocol). Ed. Maggie J Westby et al. and Cochrane Wounds Group. 2017. The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd. 21 p. https://doi.org/10.1002/14651858.CD011947.pub2.

Eslami V., Saadat S., Habibi Arejan R., Vaccaro A.R., Ghodsi S.M., Rahimi-Movaghar V. Factors associated with the

development of pressure ulcers after spinal cord injury. Spinal Cord. 2012. № 50(12). P. 899–903. https://doi.org/10.1038/sc.2012.75.

European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). SCALE: skin changes at life’s end. Final consensus statement. Fin.ed. R. Gary Sibbald, Diane L. Krasner, James Lutz, October 1, 2009. Adv Skin Wound Care. 2010. № 23(5). P. 225–238. [cited 2023 Feb 10]; Available from: https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2012/07/SCALE-Final-Version-2009.pdf. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000363537.75328.36.

Ferris A., Price A., Harding K. Pressure ulcers in patients receiving palliative care: A systematic review. Palliative Medicine. 2019. № 33(7). P. 770–782. https://doi.org/10.1177/0269216319846023.

Garza – Hernández R., Meléndez Méndez M.C., de los Ángeles Fang Huerta M., González Salinas J.F., Castañeda-Hidalgo H., Argumedo Pérez N.E. Conocimiento, actitud y barreras en enfermeras hacia las medidas de preveención de úlceras por presión. Scierlo. 2023. № 3. P. 47–58. [cited 2023 Feb 10]; Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28392097/. https://doi.org/10.4067/S0717-95532017000300047.

Gefen A. Pressure ulcer prevention dressing design and biomechanical efficacy. J. Wound Care. 2020. № 29. P. 6–15. https://doi.org/10.12968/jowc.2020.29.Sup12.S6.

Latimer S., Chaboyer W., Thalib L., McInnes E., Bucknall T., Gillespie B.M. Prevalencia y predictores de lesiones por presión entre adultos mayores en las primeras 36 horas de hospitalización. № Scierlo. 2019. № 28. P. 4119–4127. https://doi.org/10.20960/nh.106.

Levy A., Gefen A. Assessment of the Biomechanical Effects of Prophylactic Sacral Dressings on Tissue Loads: A Computational Modeling Analysis, Ostomy Wound Manag. 2017. № 63. P. 48–55. https://doi.org/10.25270/owm.10.4855.

López-Casanova P, Verdú-Soriano J., Berenguer-Pérez M., Soldevilla-Agreda J. Prevención de las úlceras por presión y los cambios de postura. Revisión integrativa de la literatura. Scielo. 2018. № 29(2). P. 92–99.

Lustig M., Wiggermann N., Gefen A. How patient migration in bed affects the sacral soft tissue loading and thereby the risk for a hospital-acquired pressure injury, Int. Wound J. 2020. № 17. P. 631–640. https://doi.org/10.1111/iwj.13316.

Moore Z.E., Webster J. Dressings and topical agents for preventing pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 06 December 2018. CD009362 . https://doi.org/10.1002/14651858.CD009362.pub3.

Miller S.K., Sharma N., Aberegg L.C., Blasiole K.N.; Fulton J.A. Analysis of the Pressure Distribution. Qualities of a Silicone Border Foam Dressing, J. Wound, Ostomy Cont. Nurs. 2015. № 42. P. 346–351. https://doi.org/10.1097/WON.0000000000000130.

Rodríguez-Cruz D.L., Landaverde C.H., Núñez F.C.,Lavoignet Acosta B.J. Proceso enfermero aplicado a un paciente con úlceras por presión. Vive Rev. Salud. 2020. № 3(9). P. 253–264. https://doi.org/10.33996/revistavive.v3i9.64.

Sánchez-Munoz L.A. Úlceras por presión: otro evento adverso prevenible. Revista Clínica Española. 2017. № 217(4). P. 242–242. https://doi.org/10.1016/j.rce.2016.12.016.

Scheel-Sailer А. Wyss A., Boldt C., Post M.W., Lay V. Prevalence, location, grade of pressure ulcers and association with specific patient characteristics in adult spinal cord injury patients during the hospital stay: a prospective cohort study. Spinal Cord. 2013. № 51(11). P. 828–833. https://doi.org/10.1038/sc.2013.91.

Shiferaw W.S., Aynalem Y.A., Akalu T.Y. Prevalence of pressure ulcers among hospitalized adult patients in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. BMC Dermatol. 2020. № 20. P. 15–22. https://doi.org/10.1186/s12895-020-00112-z.

Vergun A.R. The method of predicting the risk of repeated necroctomies in patients with soft tissue bedsores. Patent of Ukraine. 2017; Vergun A.R. 114267U, IPC. A61B17/00. Publ. 10.03.2017: Bull. 5.

Vergun A.R. The method of treatment of purulent soft tissues bedsores, complicated by purulent effusions. Patent of Ukraine. 2019; Vergun A.R. et al. 131008U, IPC A61G7/057. Publ. 10.01.2019: Bull. 1.

Vergun A.R. The method of treatment of the III–IV stages purulent soft tissues bedsores. Patent of Ukraine. 2017; Vergun A.R. et al. 114588U, IPC. A61B17/00. Publ. 10.03.2017: Bull. 5.

Warner D.J. A clinical comparison of two pressure-reducing surfaces in the management of pressure ulcers. Decubitus. 1992. № 5(3). P. 52–64 [cited 2023 Feb 22]; Available from: PMID: 1596352.

Waterlow J. Pressure sores: A risk assessment card. Nurs Times. 1985. № 81(48). P. 49–55. PMID: 3853163.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

МЕДИЦИНА