ДОСЛІДЖЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.16

Ключові слова:

серцево-судинні захворювання, програма «Доступні ліки», лікарські засоби, електронний рецепт, регіональні особливості, моніторинг, індикатори, фармацевтичне забезпечення населення

Анотація

У дослідженні доведено, що доцільно проводити моніторинг реалізації програми «Доступні ліки» задля визначення її ефективності. Визначено сутність моніторингу, під яким слід розуміти регулярне відстеження основних складників Програми на всіх етапах її реалізації з метою визначення її ефективності функціонування, передусім підвищення доступності лікарських засобів та зниження рівня захворюваності. Визначено кількісні та якісні індикатори для проведення моніторингу Програми. Проведено оцінку таких індикаторів: кількість аптек, які працюють за програмою «Доступні ліки»; відстань від міста надання первинної медичної допомоги до найближчих аптечних закладів; кількість пацієнтів, які користуються Програмою реімбурсації узагалі та за регіонами; кількість препаратів, що підлягають реімбурсації за Програмою; частка лікарських засобів, які відпускаються безоплатно та за співоплатою пацієнтів; кількість виписаних/погашених електронних рецептів на лікарські засоби взагалі та за регіонами; кількість виписаних/погашених електронних рецептів на одного жителя країни та за регіонами; демографічні показники пацієнтів (вікова та гендерна структура населення, частка працюючих та ін.), які користуються Програмою взагалі та за регіонами. Для визначення якісних показників було проведено соціологічне дослідження. Визначено групу серцево-судинних препаратів, на які було виписано найбільше електронних рецептів. Визначено проблеми та переваги реалізації Програми. Установлено, що впровадження програми «Доступні ліки» позитивно вплинуло на скорочення захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань завдяки значному зростанню доступності до основних лікарських засобів.

Посилання

WHO (World Health Organization). URL: https://www.who.int/.

Саханда І.В., Косяченко К.Л. Реалізація лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань в аптеках міста Києва. International Аcademy Journal, Web of Scholar. 2018. № 1(19). Vol. 2. P. 57–61.

Саханда І.В., Косяченко К.Л., Негода Т.С. Дослідження споживчих переваг пацієнтів при виборі лікарських препаратів рослинного походження для лікування серцево-судинних захворювань. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. 2018. Вип. 29. С. 214–223.

Саханда І.В., Косяченко К.Л., Козіко Н.О. Вивчення якісних характеристик для вибору кардіологічних препаратів рослинного походження. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2018. № 2. С. 76–82.

Левицька О.Р. Клініко-фармацевтичне обґрунтування концептуальної моделі медикаментозного забезпечення хворих із гострими порушеннями мозкового кровообігу : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01. Львів, 2021. 44 c.

Analysis of the market for ascorbic acid drugs and their influence on prevention of cardiovascular diseases /A. Nemchenko, Yu. Kurylenko, V. Nazarkina, M.Podkolzina, V. Mishchenko, O. Vynnyk, N. Teterich World Journal of Pharmaceutical Research. Vol 10. № 6. 2021. Р. 134–140. URL: https://wjpr.s3.ap-south-1.amazonaws.com/article_issue/1622447716.pdf.

Методологія ціноутворення на лікарські засоби в системі охорони здоров’я та фармації : монографія / В.М. Назаркіна та ін. Київ : Фармацевт Практик, 2022. 288 с.

Гуз В.С., Заліська О.М., Максимович Н.М. Аналіз тенденцій у програмі реімбурсації «Доступні ліки» в Україні. Фармацевтичний часопис. 2021. № 4. URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/download/12658/11910/43809.

Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org.

Моніторинг та оцінка програм і проєктів : практичний посібник / О. Морозова та ін. Київ : Оранта, 2018. 144 с.

Беспалько О.В. Соціальне проєктування : навчальний посібник. Київ, 2010. 127 с.

Lankester T. Monitoring and evaluating the health programme. Oxford Academic Oxford University Press (OUP)’s platform for research, offers a single point of entry for access to scholarly and academic books and journals. 2019. URL: https://academic.oup.com/book/25049/chapter/189152774.

Національна служба здоров’я України. URL: https://nszu.gov.ua/.

Державний комітет статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.

Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ