СУЧАСНИЙ СТАН СТРУКТУРИ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД МІСТ, У КОНТЕКСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.17

Ключові слова:

аптечні заклади, комунальна власність, органи місцевого самоврядування, фармацевтичне забезпечення, фармацевтична безпека, надзвичайні стани

Анотація

Серед ключових питань фармацевтичної безпеки важливою є підтримка належного рівня фармацевтичного забезпечення та якості фармацевтичної допомоги в умовах надзвичайних станів. Стаття містить аналіз структури аптечних закладів (АЗ), що перебувають у комунальній власності територіальних громад великих, крупних та найкрупніших міст та обласних центрів України, із подальшим визначенням їхнього потенціалу щодо створення резервів фармацевтичної продукції в умовах прогнозованого дефіциту місцевих бюджетів. Матеріалом дослідження слугували листи-відповіді, що були отримані на інформаційні запити стосовно структури АЗ, які перебувають на підконтрольній уряду України території у комунальній власності територіальних громад міст. Кількість листів-відповідей (30) значно перевищила кількість запитів (22), позаяк кожен орган місцевого самоврядування має власну структуру, що зумовило необхідність перенаправлення запиту до належних розпорядників інформації. Окрім цього, задля реалізації мети роботи використано загальнонаукові методи дослідження: системний підхід, контент-аналіз, порівняння та узагальнення. Установлено, що в комунальній власності більшості (54,5%) територіальних громад великих, крупних та найкрупніших міст України АЗ відсутні. У власності решти десяти досліджуваних територіальних громад перебуває 87 АЗ, із них один аптечний склад, 23 аптеки та 63 аптечні пункти. При цьому на одну аптеку припадає три аптечні пункти. Слід зазначити, що майже дві третини АЗ (62,0%) перебуває у комунальній власності трьох міст (Кривий Ріг, Одеса та Запоріжжя). Варто зауважити, що лише одна з 23 аптек, а саме «Муніципальна аптека міста Харкова», звільнена від орендної плати під час дії воєнного стану. Визначено необхідність обґрунтування доцільності перебування АЗ у комунальній власності територіальних громад міст в умовах прогнозованого дефіциту обласних та міських бюджетів, а також неспроможність цих АЗ із погляду фармацевтичної безпеки бути якісною основою для створення резервів фармацевтичної продукції для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Посилання

Громовик Б., Мірошнікова І. Пілотний аналіз ситуації в українській фармації під час війни. Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. IХ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 22–23 вересня 2022 р. Тернопіль : ТНМУ, 2022. С. 106–107.

Аптечний саміт 2023: «Сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого». URL: https://www.apteka.ua/article/683388.

Пашков В.М., Гнедик Є.С. Фармацевтична політика держави в умовах воєнного стану. Публічне право. 2022. № 2(46). С. 80–90. DOI: 10.32782/2306-9082/2022-46-8.

Ліпич Л., Полінкевич О., Хілуха О., Кушнір М. Стратегічні орієнтири розвитку аптечних закладів комунальної форми власності в поствоєнний період. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2023. № 1(33). С. 101–110. DOI: 10.29038/2786-4618-2023-01-101-110.

Штрімайтіс О., Карпович Н., Ткачук О., Садовник О. Особливості діяльності аптек у воєнний час на прикладі локальних мереж Рівненської області. Health & Education. 2023. № 3. С. 92–97. DOI: 10.32782/health-2023.3.15.

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (редакція від 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (редакція від 10.12.2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій». Київ : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2019. 185 с. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3260441209981634046?doc_type=2.

Важинський С.Е., Щербак Т.І. Методика та організація наукових досліджень : навчальний посібник. Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. 260 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/vajinskiiposibnyk.pdf.

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (редакція від 08.10.2023). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17.

Панькевич О., Ткаченко Н., Шунькіна С., Громовик Б. Аналіз структури аптечних закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад, крізь призму фармацевтичної безпеки держави. Annals of Mechnikov Institute. 2023. № 4. С. 111–115. DOI: 10.5281/zenodo.10255687.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ