РОЗРОБЛЕННЯ СКЛАДУ КАПСУЛ НА ОСНОВІ СУХОГО ЕКСТРАКТУ ШАВЛІЇ МУСКАТНОЇ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.18

Ключові слова:

Salvia sclarea L., clary sage, шавлія мускатна, капсули, сухий екстракт, тверді лікарські форми, технологія

Анотація

Забезпечення якості лікарських засобів є критично важливим аспектом фармацевтичного розроблення, оскільки від цього залежать ефективність та безпека лікарських засобів для пацієнтів. Забезпечення належної якості фітопрепаратів включає багато аспектів, ключовими серед яких є використання стандартизованої субстанції рослинного походження, використання високоякісної допоміжної сировини, контроль якості на всіх етапах виробництва. У цій статті представлено частину експериментальних результатів щодо розроблення складу та технології капсул на основі субстанції сухого екстракту шавлії мускатної (СЕШМ), вирощуваній у Таджикистані. Шавлія мускатна має широкий спектр терапевтичної дії, традиційно використовувана корінним населенням Таджикистану, має високий рівень вивченості та наукового обґрунтування біологічної активності. СЕШМ попередньо був стандартизований за вмістом суми флавоноїдів та гідроксикоричних кислот. Кількісний уміст суми флавоноїдів становить не менше 13,0% у перерахунку на апігенін та кількісний уміст суми гідроксикоричних кислот не менше 1,2% у перерахунку на розмаринову кислоту. Результати скринінгу фармакологічної активності співробітниками кафедри фармацевтичної технології та фармакології Таджицького національного університету показали протизапальну, діуретичну активність та помірний анксіолітичний ефект СЕШМ. Отримані результати лягли в основу розроблення капсул на основі субстанції СЕШМ та критеріїв контролю якості на етапі технологічного процесу «отримання маси для капсулювання». Із метою забезпечення якості капсул для низки фармакотехнологічних показників, таких як утрата в масі під час висушування, плинність, насипна густина, здатність до ущільнення, насипна густина після ущільнення (на V1250), однорідність вмісту СЕШМ у наважці маси капсули у перерахунку на біологічно активні речовини, введених у специфікацію на проміжну продукцію на стадії технологічного процесу «отримання маси для капсулювання», були введені більш жорсткі межі критеріїв прийнятності, що є елементом гарантії забезпечення якості готового лікарського засобу.

Посилання

The phytochemical and chemotaxonomic study of Salvia spp. growing in Ukraine / O. M. Koshovyi et al. Journal of Applied Biology & Biotechnology. 2020. Vol. 8 (03). Р. 29–36. DOI: 10.7324/JABB.2020.80306.

Anti–inflammatory and Antioxidant Agents from Salvia Genus (Lamiaceae): An Assessment of the Current State of Knowledge / M. Bonesi et al. Anti–Inflammatory & Anti–Allergy Agents in Medicinal Chemistry. 2017. Vol. 16 (2). Р. 70–86. DOI: 10.2174/1871523016666170502121419.

Comparative study of antioxidant properties and total phenolic content of 30 plant extracts of industrial interest using DPPH, ABTS, FRAP, SOD, and ORAC assays / S. Dudonne et al. J. Agric. Food Chem. 2009. Vol. 57. Р. 1768–1774. DOI: 10.1021/jf803011r.

Constituents from Salvia Species and Their Biological Activities / Y.–B. Wu et al. Chemical Reviews. 2012. Vol. 112 (11). P. 5967–6026. DOI: 10.1021/cr200058f.

Гудзь Н. І., Шанайда М. І., Дармограй Р. Є. Шавлія лікарська (Salvia officinalis L.): перспективи використання сировини як джерела рослинних препаратів антиоксидантної та антимікробної дії. Вістник фармації. 2020. № 2(100). С. 11–19.

Порівняльне фармакогностичне та фармакологічне дослідження листя Salvia verticillata та Salvia officinalis для встановлення перспективи створення нового лікарського засобу / М. М. Мига та ін. Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. 2020. Т. 13. № 1(32). С. 61–71. DOI: 10.14739/2409-2932.2020.1.198136.

Cytotoxic, antioxidant and antimicrobial activities and phenolic contents of eleven Salvia species from Iran / O. Firuzi et al. Iran. J. Pharm. Res. 2013. Vol. 12. № 4. Р. 801–810.

Extraction of phenolics and essential oil from dried sage (Salvia officinalis) using ethanol–water mixtures / N. E. Durling et al. Food Chemistry. 2007. Vol. 101. № 4. Р. 1417–1424. DOI: 10.1016/j.foodchem.2006.03.050.

Verkhovodovoda Y., Kireyev I., Koshovyi O., Osolodchenko T. P. In vitro antimicrobial study of new modifications of salvia officinalis extracts. Annals of Mechnikov Institute. 2019. № 1. P. 31–35. DOI: 10.5281/zenodo.2639493.

Верховодова Ю. В., Кіреєв І. В., Кошовий О. М., Мига М. М. Дослідження антиексудативної активності екстрактів з листя Salvia officinalis. Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21. № 4. С. 54–60. DOI: 10.11603/mcch.2410-681X.2019.v.i4.10839.

Comparative Antioxidant, Anti–Acetylcholinesterase and Anti–α–Glucosidase Activities of Mediterranean Salvia Species / M. Mervić et al. Plants. 2022. Vol. 11(5). Р. 625. DOI: 10.3390/plants11050625.

Anti–inflammatory effect of the Salvia sclarea L. ethanolic extract on lipopolysaccharide–induced periodontitis in rats / M. Kostić et al. Journal of Ethnopharmacology. 2017. Vol. 199. Р. 52–59. DOI: 10.1016/j.jep.2017.01.020.

Antioxidant Phenolic Compounds in Salvia officinalis L. and Salvia sclarea L. / I. Jasicka–Misiak et al. Ecological Chemistry and Engineering S. 2018. Vol. 25(1). Р. 133–142. DOI: 10.1515/eces-2018-0009.

Development of a target quality profile for capsules containing a dry extract of Salvia sclarea L. grown in Tajikistan / S. B. Kholov et al. Social Pharmacy in Health Care. 2023. Vol. 9. № 4. Р. 55–61. DOI: 10.24959/sphhcj.23.309.

Kholov S. B., Lytkin D. V., Musozoda S. M. Study of anxiolytic activity of Tajikistan-grown Salvia sclarea dry extract. Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VІ наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 16 листопада 2023 р. Харків : НФаУ, 2023. С. 45–46.

Kholov S. B., Musozoda S. M., Safarzoda R. S., Yusufi S. J. Assay of the amount of flavonoids in raw Tajikistangrown clary sage. Належні рішення для прогалин у фармації: відповідно до європейських пріоритетів : зб. наук. пр. Міжнар. студентської наук.-практ. конф., м. Львів, 23–24 листопада 2023 р. Львів : Львівська політехніка, 2023. С. 42–43.

Державна фармакопея України : у 3-х т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарськихзасобів», 2015. Т. 1. 1128 с.

Державна фармакопея України : у 3-х т. / ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». 2-е вид. Харків : Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. Т. 3. 732 с.

Kholov S. B., Musozoda S. M. Evaluation of hygroscopic properties of Tajikistan-grown Salvia sclarea dry extract. Хімія, біо- і фармтехнології, екологія та економіка в харчовій, косметичній та фармацевтичній промисловості : зб. матеріалів XІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18–19 листопада 2023 р. Харків : НТУ “ХПІ”, 2023. С. 76–77.

Kholov S. В., Musozoda S. M. The study of some technological properties of Salvia sclarea dry extract, obtained from Tajik raw material. The 3rd International Scientific and Practical Internet Conference: Modern Pharmacy Science and Practice, Kutaisi, Georgia, 05.09.2023-30.09. Kutaisi, 2023. Р. 16–17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ