КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.26

Ключові слова:

соціальна зрілість студентів медичного коледжу, професійно-педагогічний супровід, професійно спрямована діяльність, соціальна відповідальність, виховний потенціал професійно спрямованої діяльності, професійно-орієнтовані дисципліни

Анотація

У статті представлено теоретичні підстави для формування соціальної зрілості студентів у медичному коледжі. Визначено ключові поняття (соціальна зрілість, професійно-спрямована діяльність, виховний потенціал, професійно-орієнтовані дисципліни, збагачення теоретичного матеріалу практичним змістом під викладання професійно-орієнтованих дисциплін у студентів медичного коледжу). Розглянуто положення аксіологічного, акмеологічного, соціально-особистісного, суб’єктно-діяльнісного та контекстно-компетентнісного підходів під час формування соціальної зрілості. Представлено провідну ідею концепції – це актуалізація та активізація виховного потенціалу професійно спрямованої діяльності студентів медичного коледжу, а також формульовані базові положення авторської концепції: процес викладання професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється через змістовне (соціальне, емоційне, структурне) збагачення; оволодіння професійною діяльністю здійснюється за допомогою квазіпрофесійної та навчально-професійної діяльності з урахуванням соціокультурних та стандартно-компетентнісних чинників; механізм формування соціальної зрілості представлений як ідентифікація та персоналізація; професійно-педагогічний супровід представлено різними напрямами (опікунство, наставництво, партнерство, співробітництво) та здійснюється на основі принципів націленості на перспективу, орієнтації на ціннісне ставлення до професії, діяльнісного виховання та соціальної взаємодії; організаційно-педагогічні умови включають трансформацію освітньої діяльності у професійну, створення навчальних проблемних ситуацій, організацію соціальної взаємодії студентів. У статті описано етапи (адаптаційно-професійний та професійно-особистісний), методи та форми формування соціальної зрілості студентів.

Посилання

Agassi J. Liberation from Self: A Theory of Personal Autonomy, by Bernard Berofsky. Interchange, 1999, № 30, рр. 362–365. https://doi.org/10.1023/A:1007673916316

Almond G.A., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton University Press. 1963. http://www.jstor.org/stable/j.ctt183pnr2

Beck D., Morgado L. and O'Shea P. Educational Practices and Strategies With Immersive Learning Environments: Mapping of Reviews for Using the Metaverse. Transactions on Learning Technologies, 2024, vol. 17, рр. 319–341. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3243946

Bierstedt R. An Analysis of Social Power. American Sociological Review, 1950, № 15(6), 730–738. https://doi.org/10.2307/2086605

Brun G. Re-engineering contested concepts. A reflective-equilibrium approach. Synthese 200, 2002, 168 р. https://doi.org/10.1007/s11229-022-03556-7

Darkenwald G.G., Merriam S.B. Adult education : foundations of practice. Harper & Row. 1982. 260 p .

Muchielli R. Les methodes actives. Dans la pedagogie des adultes. 2020, 239 р.

Tedin K.L. Review of The Two Faces of Political Apathy., by T. DeLuca. The Journal of Politics, 1997, № 59(2), рр. 601–603. https://doi.org/10.2307/2998189

Кочарян О.С., Фролова Є.В., Павленко В.М. Структура мотивації навчальної діяльності студентів : навчальний посібник. Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. А.С. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2011. 40 с.

Нищак І.Д. Концепція методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій. Вісник Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка. 2016. Вип. 30. С. 23–29.

Особистісна зрілість як проблема сучасної психології : колективна монографія / наук. ред. З.М. Мірошник. Кривий Ріг : Вид. Р.А. Козлов, 2019. Т. 1. 220 с.

Словник української мови : в 11 т. / за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 8. С. 402. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/потенціал

Стандарт фахової передвищої освіти зі спеціальності 223 «Медсестринство» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр», затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2021 № 1202.

Фундаментальна акмеологія – наука ХХІ століття : монографія / редкол. В.О. Огнев’юк, В.М. Гладкова, Я.С. Фруктова. Київ : Інтерсервіс, 2019. 206 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА