ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ В ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ «ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2024.1.30

Ключові слова:

медична освіта, іноземні здобувачі освіти, мотивація в навчанні

Анотація

У статті розглядаються питання мотивації іноземних студентів медичного університету до вивчення предмету «Дитяча стоматологія» з метою підвищення ефективності освітнього процесу та відповідальної підготовки майбутніх фахівців. Відомо, що навчальна діяльність найбільш успішна там, де вона максимально мотивована. Мотивація у психолого-педагогічних науках позначається як процес, у результаті якого певна діяльність набуває для індивіда відомого особистісного сенсу, створює стійкість його інтересу до неї і перетворює зовні задані цілі діяльності у внутрішні потреби особистості. Отже, реалізація студентом можливості отримати якісну освіту дуже тісно пов’язана з його мотивацією. Мотивацію формує певна система фактів. Оскільки факти можуть змінюватися, мотивація є динамічним процесом. Прагнучи до формування позитивної мотивації у цілому та намагючись керувати нею, слід ураховувати ті особливості, які несе із собою викладання предмету у групі іноземних студентів. Кожен з іноземних здобувачів вищої освіти є представником певної культури, потреб та цінностей суспільства, з якого походить. Ці потреби, стереотипи суттєво впливають на вибір майбутньої професії молодою людиною. Формування позитивної мотивації в іноземних здобувачів вищої освіти до вивчення будь-якого предмету потребує своєчасного виявлення та врахування цих особливостей. Завдання викладача та його професіоналізм полягають у своєчасному реагуванні на зміни, будь то зміни контингенту здобувачів чи у методах викладання, чи навіть у сімейних обставинах когось зі студентів. Якщо викладач демонструє свою відповідність вимогам часу, упроваджуючи у навчання нові технології, надаючи сучасну інформацію, яка стосується змісту дисципліни, він своїм прикладом мотивує інших. Сьогодні, коли умови навчання іноземних студентів у нашій країні значно змінилися та стали ще більш дистанційними, для університетів життєво важливо створювати ефективне освітнє середовище, стимулювати інновації, організувати супровід та допомогу здобувачам освіти з метою забезпечення для них якості і результативності навчання.

Посилання

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon3.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cginreg=1060-12.

Education: From COVID-19 school closures to recovery. URL: https://www.unesco.org/en/covid-19/educationresponse.

Бондар Л.В., Литвинчук Н.Б. Мотивація навчальної діяльності студентів як провідний чинник підготовки майбутніх фахівців. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». 2020. № 11. С. 67–71.

Колчигіна А.В. Специфіка навчальної мотивації студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. № 1(2). С. 46–50.

Бугрименко А.Г. Внутрішня і зовнішня навчальна мотивація у студентів педагогічного ВНЗ. Психологічна наука і освіта. 2006. № 4. С. 28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-23

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА