РОБОТА ТЕРАПЕВТА МОВИ І МОВЛЕННЯ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.30

Ключові слова:

терапевт мови і мовлення, афазія, реабілітація, порушення мовлення, дисфагія, інсульт

Анотація

Терапевт мови і мовлення (логопед) відіграє ключову роль у гострому періоді реабілітації пацієнтів, які мають неврологічні захворювання чи травми головного мозку. Функціональне завдання у цей період полягає у якісній оцінці та вдосконаленні комунікативних навичок, включаючи мовлення, слухання, читання і письмо. Терапевт спрямовує зусилля на відновлення і поліпшення мовних функцій, а також на розвиток стратегій для подолання можливих труднощів у спілкуванні. Через індивідуалізовані програми та інноваційні методи терапевт мови і мовлення сприяє відновленню пацієнтів до максимально можливого рівня комунікативної незалежності, покращуючи тим самим якість їхнього життя під час реабілітації. Проаналізовано досвід роботи низки світових наукових асоціацій, що займаються проблемами мови та мовлення. Описано проблематику їхніх досліджень з узагальнення практичного та теоретичного досвіду роботи з пацієнтами, що мають порушення дихання, ковтання та комунікативні порушення. Опрацьовано досвід закордонних дослідників і терапевтів мови та мовлення у відділенні інтенсивної терапії з використання системи роботи з різними проблемами у пацієнтів з ураженням головного мозку чи порушенням його діяльності. Спеціаліст взаємодіє з іншими медичними фахівцями, такими як лікарі, фізіотерапевти та психологи, для визначення індивідуальних потреб кожного пацієнта. Окрім того, фахівець взаємодіє з родинами пацієнтів, надаючи їм необхідні знання та рекомендації для підтримки процесу відновлення вдома. Його робота сприяє не лише фізичному відновленню, а й психосоціальній адаптації пацієнта під час цього складного періоду. Теоретично проаналізовано посадові обов’язки терапевта мови і мовлення у сфері охорони здоров’я, актуальність та важливість відновлення мовлення та комунікативної функції у гострий період реабілітації.

Посилання

Зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я». Міністерство охорони здоров’я України. URL: https://moz.gov.ua/uploads/10/50415-dn_1769_10102023_dod.pdf (дата звернення: 27.11.2023).

Мухін В.М. Фізична реабілітація : підручник. 3-є вид., перероб. та доп. Київ : Олімп, л-ра, 2009. 488 с.

Самойлова І.В., Тельна О.А. Афазія : навчально-методичний посібник. Харків, 2021. 156 с.

Статистика інсультів в Україні. Центр реабілітації та відновлення після інсульту «Life-House». URL: https://life-house.ua/center/statystyka-insultiv-v-ukraini/ (дата звернення: 27.11.2023).

Типове положення про мультидисциплінарну реабілітаційну команду : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1268-2021-%D0%BF#n262.

Adult Dysphagia. American Speech-Language-Hearing Association. web-site: https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/adult-dysphagia/#collapse_2

Dilworth C. The role of the speech language pathologist in acute stroke. Ann Indian Acad Neurol. 2008 Jan;11(Suppl 1):S108–S118. PMID: 35721441; PMCID: PMC9204112.

Faculty of Intensive Care Medicine (FICM), & The Intensive Care Society (ICS). (2019). Guidelines for

Getting Started in Acute Inpatient Rehabilitation. American Speech-Language-Hearing Association. web-site: https://www.asha.org/slp/healthcare/start_acute_in/

McRae J, Montgomery E, Garstang Z, Cleary E. The role of speech and language therapists in the intensive care unit. J Intensive Care Soc. 2020 Nov;21(4):344–348. DOI: 10.1177/1751143719875687. Epub 2019 Sep 30. PMID: 34093737; PMCID: PMC8142103

Morris L.L., Bedon A.M., McIntosh E., & Whitmer A. (2015). Restoring speech to tracheostomy patients. Critical care nurse, 35(6), 13–28. DOI: 10.4037/ccn2015401

New Zealand Guidelines Group [homepage o the Internet] New Zealand: Life after stroke: the New Zealand Guidelines for the Management of Stroke;c; 2003. cited 2007 on Nov 1. Available from: http://www.nzgg.org.nz/

Royal College of Physicians, London: Intercollegiate Stroke Working Party [homepage on the Internet] 2nd Edition. London: National Clinical Guidelines for Stroke; c 2004 June. cited on 2007 Nov 2. Available from: http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/stroke/

The Provision of Intensive Care Services (GPICS) Edition 2. Retrieved from https://www.ficm.ac.uk/sites/default/files/gpics-v2.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ