ІСТОРІОГЕНЕЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДИТЯЧИХ СТОМАТОЛОГІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.36

Ключові слова:

стоматологія, професійна підготовка, освіта, історіогенез, ретроспективний аналіз, лікарі-стоматологи, дитячі стоматологи

Анотація

Аргументовано актуальність надання спеціальної медичної освіти майбутнім лікарям-стоматологам. Узагальнено, що робота стоматологічної служби відзначається певними історичними віхами, серед яких особливої значущості набуває професійна підготовка майбутніх фахівців стоматологічного профілю. Актуалізовано доцільність ретроспективного аналізу становлення стоматології як медичної сфери, науки, освітньої галузі. Узагальнено, що навчання фахівців зазначеної спеціальності відбувалося в зуболікарських школах, першу з яких було засновано в 1893 р. в Одесі. Розширення змісту професійної освіти лікарів, які б надавали допомогу не лише в лікуванні зубів, а й комплексу різних захворювань щелепно-лицевої ділянки, пов’язується з військовими діями на початку ХХ століття. Кадрове забезпечення стоматологічної галузі в Україні відбувалося на основі розбудови одонтологічних факультетів та реорганізації зуболікарських шкіл. З 1930 р. в українських медичних закладах вищої освіти почали створюватися спеціальні факультети та інститути для підготовки кваліфікованих лікарів-стоматологів. Узагальнено, що від початку закладення основних підвалин стоматологічної освіти в Україні пройшло приблизно 100 років. Сучасний етап професійної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів відзначається тим, що випускники медичних закладів вищої освіти мають змогу визначити різні аспекти і напрями роботи за фахом з урахуванням основних завдань стоматологічної сфери. Сучасні тенденції розвитку стоматологічної освіти в Україні враховуються у відповідному Стандарті, затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України. Аналіз історіогенезу розвитку стоматологічної освіти на сучасному етапі свідчить про акцентуацію уваги на реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх фахівців стоматології дитячого віку. Аналізуючи історичні віхи становлення і розвитку стоматологічної освіти в Україні, відзначено наявність особливостей професійної підготовки майбутніх дитячих стоматологів, що потрібно враховувати в процесі навчання студентів.

Посилання

Вихрущ В.О., Козловський Ю.М., Ковальчук Л.І. Основи наукових досліджень у педагогіці. Тернопіль : Крок, 2017. 340 с.

Шиміліна В.В. Зуболікарська допомога в Україні: історичні нариси (частина 2). Oral and General Health. 2022. Том 3. № 3. С. 34–39.

Пожевілова А., Пожевілова К. Історичні нариси становлення стоматології України у ХХ столітті. Oral and General Health. 2022. Том 3. № 3. С. 40–46.

Стоматологія України. Історичні нариси. / Під. ред. Мазур І.П., Павленко О.В., Скрипник І.Л. Харків : «СИМ», 2017. 192 с.

Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. / За ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький : Поліум, 2020. 224 с.

Мазур І.П., Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 12. № 1 (84). С. 70–76.

Стандарт вищої освіти України. Рівень вищої освіти – другий (магістерський). Ступінь вищої освіти – магістр. Галузь знань 22 «Охорона здоров’я». Спеціальність 221 «Стоматологія» : Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.06.2019 р. № 879.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА