РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ БІЛІНГВАЛЬНО-БІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ МЕДИЧНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.38

Ключові слова:

білінгвально-бікультурна компетенція, фахова підготовка перекладачів, ретроспективний аналіз, міжнародна комунікація, медичний дискурс

Анотація

Це наукове дослідження за темою «Ретроспективний аналіз формування білінгвально-бікультурної компетенції майбутніх перекладачів медичного дискурсу» присвячене історичним витокам формування білінгвально-бікультурної компетенції майбутніх перекладачів, які спеціалізуються на медичному дискурсі. Автори досліджують еволюцію педагогічних підходів до фахової підготовки студентів-перекладачів. Зокрема, розглядаються ключові аспекти розвитку білінгвальності та бікультурності, такі як лінгвістичні навички, культурна компетенція та транснаціональна комунікація. У роботі проаналізовано сферу професійної підготовки майбутніх перекладачів медичної галузі та проведено ретроспективний аналіз підходів до формування білінгвально-бікультурної компетенції майбутніх перекладачів у процесі їхньої фахової підготовки. Мета цього дослідження полягає в глибокому розумінні того, як зміни у суспільстві та соціокультурному контексті впливають на формування ключових компетенцій у майбутніх перекладачів медичного дискурсу, що може служити основою для подальших вдосконалень у процесі їхньої фахової підготовки. Дослідження базується на аналізі історичних аспектів викладання та вивчення іноземних мов у контексті підготовки перекладачів, а також на ключових аспектах розвитку білінгвальності та бікультурності. Стаття має високу актуальність у зв’язку зі зростанням популярності міжнародного співробітництва в галузі медичного перекладу. Висновки статті можуть бути використані для вдосконалення підготовки перекладачів, які спеціалізуються на медичних темах, та покращення якості медичних перекладів у міжнародному контексті. Результати вказують на необхідність постійного вдосконалення методів навчання для забезпечення високого рівня білінгвально-бікультурної компетенції майбутніх перекладачів медичного дискурсу у сучасній міжнародній комунікації.

Посилання

Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методологічний аспекти) : авторефер. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Київ : Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2001. 40 с.

Зінукова Н.В. Формування фахової компетентності усного перекладача: сучасні методологічні підходи. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXVII (2), 2017. С. 53–61.

Кондрашова Л.В. Процес викладання у вищій школі. Кривий Ріг : КГПУ. 2000. 122 c.

Мельничук І.Я. Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань : автореф. канд. дис. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2001. 16 c.

Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних та лінгвістичних університетів. Київ : Ленвіт, 2013. 145 c.

Семенец О.Е. Історія перекладу. Середньовічна Азія, Східна Європа XV–XVIII ст. : навчальне видання. Київ : Либідь, 2001. 211c.

Фінкель О.М. Теорія й практика перекладу. Харків, 2009. 256 c.

Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2008. 17 c.

Юркевич О.М. Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність. Філософські обрії. № 22. 2009. С. 236–253.

Gateway to education: Socrates – European Community action program in the field of education (2000–2006). European Commission, Education and Culture. Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2000. 11 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА