ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕПАРАТУ «ТРИФУЗОЛ» 2,5% РОЗЧИН ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.15

Ключові слова:

виробництво, стадія виготовлення, стандартизація, технологічний процес, розчин для ін’єкцій, «Трифузол»

Анотація

Багаторічний досвід використання твердих оральних форм у клінічній практиці свідчить про їхню низьку ефективність через обмежену біодоступність. Один зі способів підвищення біодоступності лікарських препаратів – це розробка водорозчинних парентеральних форм або рідких оральних форм. Але цей процес супроводжується низкою труднощів, таких як відсутність стандартизованої субстанції, обмежена розчинність та хімічна нестабільність у воді. Проведення комплексних досліджень, спрямованих на стандартизацію субстанції лікарських препаратів, вибір і вивчення ролі допоміжних речовин і технологічних методів у створенні водних розчинів та їх стабілізації для парентерального застосування, є актуальним для вітчизняної фармацевтичної науки і практики. Стандартизація і виробництво нових лікарських засобів на основі високоочищеної субстанції у вигляді розчинів дозволить розширити асортимент препаратів, які мають перспективи для парентерального та орального застосування. Для розробки технології виготовлення лікарського засобу був використаний бібліометричний метод, який включав у себе аналіз публікацій у науково-практичних виданнях, огляд наукової літератури, вивчення специфікацій обладнання, а також врахування вимог, зазначених у ДФУ та керівних настановах МОЗ України. Проведення експериментів та випробувань у заводських умовах для промислового виробництва ветеринарного препарату 2,5% розчину «Трифузол» дозволили розробити та встановити стандарти в технологічних регламентах для виробництва цього препарату. Процес виготовлення препарату 2,5% розчин для ін’єкцій «Трифузол» містить 5 стадій. Запропонована технологічна схема виготовлення ветеринарного ін’єкційного лікарського засобу «Трифузол» 2,5% розчин для ін’єкцій в ампулах по 2,1 мл з діючою речовиною піперидиній 2-(5-(2-фурил)-4- феніл-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатом.

Посилання

Medvedev G.F., Gavrichenko N.I., Ekhorutomen O.T. Influence of the state of metabolism, used drugs and treatment terms on the reproductive function of cows with metritic complex. Actual problems of intensive livestock development : Sat. scientific works. 2015. 18(2): 64–73.

Chavez D.E., Parrish D.A. New Heterocycles from tetrazines and oxadiazoles. J. Heterocycl. Chem. 2009. 46, 88–90.

Karpun Ye.O. Synthesis of novel S-alkyl derivatives of 4-ethyl-5-(((3-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl)thio)methyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiols. Slovak international scientific journal. 2020. № 43. Vol. 1. Р. 6–12.

Бігдан О.А. Синтез та фізико-хімічні властивості деяких похідних 5-(3-фторфеніл)-4-метил-1,2,4-триазол-3-тіолу / Бігдан О.А., Парченко В.В. Фармацевтичний журнал. 2017. № 2. С. 38–47.

Парченко В.В., Панасенко О.І., Книш Є.Г. та ін. Противірусна активність солей 2-[5-(фуран2- іл)-4-К.-1,2,4-триазол-3-ілтю]ацетатних кислот. Фармацевтичний журнал. 2008. № 6. С. 79–85.

Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) : Настанова СТ Н МОЗУ 42-3.0:2011. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2012. 35 с.

Настанови з якості. Лікарські засоби. Валідація процесів : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2016. 25 с.

Настанови з якості. Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних/біологічних продуктів : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2013. 67 с.

Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020. Вид. офіц. Київ : МОЗ України, 2020. 37 с.

Лікарські засоби. Настанова щодо допоміжних речовин у реєстраційному досьє на лікарський засіб : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2023. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2023. 33 с.

Настанови з якості. Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2013. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2013. 53 с.

Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) : Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011. Вид. офіц. Київ : МОЗ України. 2011. 30 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ