МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ РОЗДРІБНОГО РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕПРЕСІЇ В УКРАЇНІ ЗА 2020–2023 РОКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/health-2023.4.20

Ключові слова:

антидепресанти, депресія, споживання лікарських засобів, доступність ліків, маркетинговий аналіз, психічне здоров’я

Анотація

Чисельність пацієнтів із депресивними розладами щороку показує тенденцію до збільшення, при цьому основними групами хворих є працездатне населення та люди старше 60 років. В Україні, за даними споживання, ринок антидепресантів у 2023 р. виріс майже на 30%, а деякі препарати демонструють ріст у понад 100%, що є результатом повномасштабної війни з росією. Проблема оцінки доступності лікарських засобів для пацієнтів із депресивними розладами набула особливої актуальності: потребують відповіді питання щодо наявності антидепресантів на вітчизняному ринку та чи відбулися зміни рівня цін реалізації на цю важливу групу препаратів у повоєнні часи. За результатами відпуску антидепресантів із понад 1 500 аптечних закладів у період із 2020 по 2023 р. (на 01.11.2023) було проведено маркетинговий аналіз роздрібного фармацевтичного ринку. Одержані результати аналізу препаратів за МНН, які вказані в Уніфікованому клінічному протоколі «Депресія» та були відпущені з аптек за 2020–2023 рр., показали, що кількість лікарських засобів коливалася від 101 до 118 найменувань, а співвідношення вітчизняних та іноземних виробників відображає стрімку тенденцію до збільшення закордонних препаратів. Ланцюговий індекс роздрібних цін Ig для вітчизняних становить 1,14, а для – 1,19 іноземних виробників, що відображає збільшення роздрібних цін як на імпортні, так і на вітчизняні ліки. Значення коефіцієнта ліквідності ціни Сliq змінилося у 2022 р. для обох груп виробників, що говорить про зменшення конкуренції на ринку та зниження доступності для пацієнта, як результат війни в Україні. Показники адекватності платоспроможності Ca.s також знизилися у 2022 р., особливо на групи антидепресантів, які не мають вітчизняних аналогів. Показники доступності D за досліджуваний період є досить низькими, що пов’язано зі зниженням рівня доходу населення та коливанням курсу валют. Проведений аналіз споживання антидепресантів за соціально-економічними показниками свідчить про тенденцію до зниження доступності ліків для пацієнтів та необхідності розширення урядових програм, що дадуть змогу отримувати препарати соціально незахищеним верствам населення, які потребують надання доступної фармацевтичної допомоги.

Посилання

World Health Organization. Depressive disorder, 2023. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression

В Україні на тлі війни на третину зросли продажі антидепресантів. URL: https://konkurent.ua/publication/123166/v-ukraini-na-tli-viyni-na-tretinu-zrosli-prodazhi-antidepresantiv/

Українці придбали на 32% більше антидепресантів, ніж минулого року. URL: https://www.5.ua/dv/medinfo/287061

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-р

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II-IV кварталах 2021 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-2021-%D0%BF#Text

Постанова КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1303-98-%D0%BF#Text

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 р». URL: https://moz.gov.ua/article/public-discussions/proekt-postanovikabinetu-ministriv-ukraini-dejaki-pitannja-realizacii-programi-derzhavnih-garantij-medichnogo-obslugovuvannjanaselennja-u-2024-roci

Наказ МОЗ України від 25.12.2014 № 1003 «Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Депресія» (легкий, помірний, тяжкий депресивні епізоди без соматичного синдрому або з соматичним синдромом, рекурентний депресивний розлад, дистимія)». URL: https://www.dec.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/2014_1003_ykpmd_depresiya.pdf

Немченко А.С., Балинська М.Б. Маркетингові дослідження ринку лікарських засобів для комплексного лікування гострих кишкових інфекцій вірусної етіології у дітей. Соціальна фармація в охороні здоров’я. 2017. Т. 3. № 2. С. 70–79.

Немченко А.С. Коефіцієнт ліквідності ціни. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8078/koeficiyent-likvidnosti-cini (дата звернення: 22.11.2023)

Панфілова Г.Л. Коефіцієнт адекватності платоспроможності. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8076/koeficiyent-adekvatnostiplatospromozhnosti (дата звернення: 22.11.2023)

Панфілова Г.Л. Доступність. URL: www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8016/dostupnist (дата звернення: 22.11.2023)

Назаркіна В.М., Немченко А.С., Косяченко К.Л., Бабенко М.М. Методологія ціноутворення на лікарські засоби в системі охорони здоров’я та фармації : монографія / за наук. ред. А.С. Немченко. Київ : Фармацевт Практик, 2022. 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-13

Номер

Розділ

ФАРМАЦІЯ